Forvite

Nasza Misja: W Forvite wierzymy, że przyszłość naszej planety leży w innowacyjnych rozwiązaniach. Działamy, by chronić Ziemię poprzez dostarczanie nowatorskich technologii dla zrównoważonej produkcji żywności, przyczyniając się tym samym do poprawy zdrowia ludzkiego.

Badania i rozwój: Nasze ambicje to ciągły rozwój kompetencji w sektorze B+R. Do tej pory, z sukcesem pozyskaliśmy dofinansowanie dla dwóch przełomowych projektów.

Konsorcjum B+R: Tworzymy przyszłość w symbiozie z naturą, współpracując z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Siecią Badawczą Łukasiewicza – Poznańskim Instytutem Technologicznym.

Nasze podejście: Forvite to miejsce, gdzie alternatywne technologie spotykają się z naturą, wspierając zrównoważone rolnictwo i ekologiczne agrokultury. Nasze innowacje to odpowiedź na malejące zasoby naturalne i klimatyczne wyzwania naszych czasów, pozwalające łączyć efektywność z odpowiedzialnym wykorzystaniem naturalnych surowców.

Działalność operacyjna: Skupiamy się na analizie rynkowych potrzeb, aby dostarczać optymalne rozwiązania technologiczne. Nasz cel to nie tylko rozwój technologii, ale realne, mierzalne korzyści, jakie przynoszą one naszym partnerom i społeczności.

Innowacja i współpraca: Wierzymy w zasadę „od pomysłu do wdrożenia”. Dzięki zasobom własnym i partnerskim, angażujemy najlepszych specjalistów, aby nasza wizja stawała się rzeczywistością. Zabezpieczony dostęp do zaawansowanych pomieszczeń produkcyjnych i parku maszynowego umożliwia efektywną realizację projektów.

Aktualne projekty: Jesteśmy dumni z naszej współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Łukasiewiczem – Poznańskim Instytutem Technologicznym nad projektem B+R pt. „Opracowanie i wdrożenie technologii przetworzenia ziaren bobiku”. Projekt, wspierany przez program rządowy NUTRITECH, stanowi nasz wkład w żywienie człowieka w kontekście globalnych wyzwań zdrowotnych i klimatycznych.

Partnerzy:

Forvite łączy naukę z praktyką, współpracując z czołowymi instytucjami w Polsce. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to bastiony innowacyjności, które wspierają nas w dążeniu do doskonałości w dziedzinie rolnictwa, ekologii i zdrowego żywienia.